Chromatografia cieczowa - system ExionLC
Chromatografia cieczowa - system MircoLC
Chromatografia cieczowa - system NanoLC

Chromatografia cieczowa

Chromatografia, początkowo niedoceniana, należy obecnie do najbardziej rozpowszechnionych metod instrumentalnych w chemii analitycznej, a w analizie związków organicznych zajmuje pozycję lidera (minimum 100 000 związków organicznych). Znanych jest wiele jej wariantów, a bardzo istotne jest to, że jako jedna z nielicznych metod, umożliwia uzyskanie wyników  jakościowych i ilościowych dla wielu oznaczanych substancji w jednym cyklu pomiarowym, nawet przy niskich stężeniach i w obecności innych związków. Jest obecnie powszechnie stosowaną technika separacyjną w szczególności w połączeniu z wysoko specyficznymi detektorami takimi jak tandemowe spektrometry mas. Ze względu na średnicę kolumn, wielkość złoża chromatograficznego oraz przepływ fazy ruchomej wyróżnia się obecnie trzy główne rodzaje chromatografii kolumnowej: standardową wysokosprawną chromatografię cieczową (HPLC/UPLC), mikro- oraz nano-chromatografię cieczową.

Wysokosprawne chromatografy cieczowe firmy SCIEX są nowoczesnymi urządzeniami spełniającymi najwyższe wymogi analityczne w laboratoriach komercyjnych, diagnostycznych i naukowo-badawczych. Dzięki zastosowanym rozwiązaniem technologicznym zapewniają niezrównaną wydajność i elastyczność, co daje użytkownikowi szeroką gamę możliwości aplikacyjnych. W obrębie oferowanych przez nas urządzeń znajdują się klasyczne modułowe systemy średniociśnieniowe (do 660 bar) oraz UPLC (do 1300 bar) oraz systemy zamknięte – mikroLC i nanoLC. Wszystkie chromatografy charakteryzują się wysoką niezawodnością i zastosowaniem szeregu rozwiązań redukujących do minimum efekty przeniesienia oraz zużycie podzespołów.

Chromatografy cieczowe

Chromatografia cieczowa - systemy LC firmy Sciex spełniają najwyższe wymogi analityczne w laboratoriach komercyjnych, diagnostycznych i naukowo-badawczych.