https://spektrometriamas.pl/wp-content/uploads/2021/08/7600_image_a.jpg

System ZenoTOF 7600

Być nadzwyczajnym to dewiza ZenoTOF 7600 – najnowszego spektrometru mas typu QqTOF firmy Sciex, oferującego przełomowe rozwiązania w zakresie analizy jakościowej. Rewolucyjne rozwiązania w konstrukcji opierają się na połączeniu w jednym urządzeniu mocy pułapki Zeno z technologią fragmentacji CAD i EAD (ang. Electron Activated Dissociation; dysocjacja aktywowana elektronami. Zastosowanie EAD oferuje nowatorskie możliwości fragmentacji oparte na energii strumienia elektronów, zaś możliwość dostrojenia energii kinetycznej elektronów w ramach eksperymentu rozszerza użyteczność jego wykorzystania na wszystkie typy cząsteczek, począwszy od małych, pojedynczo naładowanych związków, a skończywszy na dużych, wielokrotnie naładowanych molekułach.

Przełomową technologią wykorzystaną w ZenoTOF 7600, której nazwa znalazła odzwierciedlenie w nazwie spektrometru, jest zastosowanie pułapki Zeno, która rozwiązuje problemy z cyklem pracy obserwowanym w systemach typu QTOF. Zadaniem tego elementu jest akumulacja jonów powstałych w komorze zderzeń CAD lub EAD, które następnie są bardzo szybko uwalniane w pulsacyjny sposób w kierunku analizatora TOF. Powoduje to ponad 90% wykorzystanie cyklu pracy, co przekłada się na znacząco lepszą jakość i specyficzność widm MS/MS, szczególnie dla analitów występujących w małych ilościach.

EAD - CAD - ZenoTrap

Cechy kluczowe:

 • Nowa rewolucja w czułości – Zastosowanie technologii Zeno trap umożliwia detekcję do 20 razy więcej jonów w każdym eksperymencie MS/MS
 • Nowe możliwości fragmentacji cząsteczek – umieszczenie w urządzeniu komory EAD, otwiera wcześniej niespotykane możliwości w spektrometrach mas, poprzez generowanie wysoce specyficznych widm MS/MS, zarówno dla małych, jak i dużych cząsteczek.
 • ZenoTOF 7600 łączy w sobie elastyczność wielu opcji fragmentacji: CAD, EAD w tym ECD, Hot ECD oraz EIEIO.
 • Pułapka Zeno – poprawa ilości obserwowanych jonów w cyklu skanowania MS/MS o ≥ 90%, co w znaczący sposób przekłada się na zmniejszenie limitów detekcji w eksperymentach CAD i EAD.
 • Nowe poziomy specyficzności dzięki różnym trybom fragmentacji elektronowej
 • Zakres dynamiki dla analiz ilościowych powyżej 5 rzędów wielkości
 • Współpraca z oprogramowaniem Sciex OS i zapisywanie danych w plikach .wiff1 oraz .wiff2, umożliwiając szerokie wykorzystanie różnych pakietów oprogramowania
 • Źródła jonów Turbo V lub OptiFlow
 • Nowa konstrukcja Q0 – poprawa transmisji jonów oraz prostsze utrzymanie w czystości optyki jonowej
 • Regulacja Q-JET RF w metodzie w celu poprawy analizy oligonukletoydów
 • Automatyczna kalibracja
 • Proste i złożone tryby skanowania: Q1, TOF MS, TOF MS/MS, MRMHR, IDA, SWATH®
 • Spektrometr nastołowy, wymiary 142 x 67 x 112 cm (dł x szer x wys)
 • Zakres mas: 40 – 40 kDa w trybie TOF
 • Prędkość skanowaniaTOF MS: 100 Hz
 • Prędkość skanowaniaTOF MS/MS: 133 Hz

Zastosowania:

Innowacyjne rozwiązania zastosowane w wysokorozdzielczym spektrometrze mas ZenoTOF 7600 otwierają nowe możliwości w analizach jakościowych. Doskonale sprawdzi się w wielu dziedzinach, począwszy od analizy prostych związków (kryminalistyka, toksykologia, farmacja, badania środowiskowe, analiza żywności) po duże molekuły (proteomika). Zwiększona czułość w trybie MS/MS oraz nowe możliwości fragmentacji znajdą szerokie zastosowanie w badaniach omicznych, takich jak metabolomika, lipidomika czy proteomika.

Przykładowe aplikacje z wykorzystaniem ZenoTOF 7600:

Więcej aplikacji znajdziesz w dziale “Aplikacje”