https://spektrometriamas.pl/wp-content/uploads/2020/11/X500B_550x737-320x429.jpg

System X500B

Wysokorozdzielczy spektrometr mas X500B należy do grupy hybrydowych spektrometrów mas typu kwadrupol-analizator czasu przelotu (Q-TOF).  X500B to połączenie niezrównanej szybkości pracy, czułości, stabilności i dokładności pomiaru m/z (±2 ppm) oraz stosunkowo szerokiego zakresu dynamicznego. Ze względu na zastosowane rozwiązania konstrukcyjne oraz oprogramowanie, w przeciwieństwie do modelu X500R, jest narzędziem dedykowanym do analiz ilościowych i jakościowych substancji biologicznych oraz ich zanieczyszczeń. Oprogramowanie Sciex OS umożliwia kontrolę urządzenia, zbieranie i analizę danych oraz zarządzanie danymi laboratoryjnymi.

Cechy kluczowe:

 • Zakres mas:
  – TOF 40 000 Da
  – wybór jonu prekursorowego w zakresie 5-2250 m/z
 • Szybkie tempo akwizycji danych przy wysokiej rozdzielczości:
  > 25 widm MS na sekundę
  > 100 widm MS/MS na sekundę
 • Proste i złożone tryby skanowania: Q1, TOF MS, TOF MS/MS, MRMhr, IDA, SWATH®
 • Źródło jonów: Turbo V z sondami Twin Sprayer ESI i Twin Sprayer APCI
 • Łatwy dostęp do frontu spektrometru (QJet®) zapewnia szybką i łatwą konserwację
 • Termostatowany analizator TOF z konstrukcją N-optyczną pozwala zachować stabilność pomiaru m/z (±2 ppm)
 • Automatyczna kalibracja
 • Spektrometr nastołowy, ma niewielkie wymiary – 110 x 57 x 112 cm
 • Jedna platforma programowa Sciex OS do analizy jakościowej i ilościowej
 • Multiple Attribute Methodology (MAM) Workflow (oprogramowanie BioPharmaView) – definiowanie, śledzenie i oznaczenie ilości atrybutów jakościowych analitu i zanieczyszczeń lub poszukiwanie nowych niesprecyzowanych zanieczyszczeń w jednej platformie programowej
 • Lokalizowanie mostków disiarczkowych oraz zautomatyzowane obliczanie DAR (drug-to-antibody ratio) (oprogramowanie BioPharmaView)
 • Możliwość automatycznej identyfikacji metabolitów

Zastosowania:

Wysokorozdzielczy spektrometr mas X500B wraz z dedykowanym oprogramowaniem jest urządzeniem, które doskonale sprawdzi się w aplikacjach związanych z analizą dużych molekuł biologicznych w przemyśle farmaceutycznym i bio-farmaceutycznym nie wykluczając przy tym innych zastosowań związanych z analizami małych cząsteczek

Przykładowe aplikacje z wykorzystaniem X500B:

Więcej aplikacji znajdziesz w dziale “Aplikacje”