https://spektrometriamas.pl/wp-content/uploads/2020/11/3500-Triple-Quad_550x470-320x273.png

System Triple Quad 3500

LC-MS/MS jest złotym standardem w analizie ilościowej polarnych, średniopolarnych, nielotnych i termicznie nietrwałych związków organicznych w bardzo szerokiej gamie matryc biologicznych, środowiskowych, farmaceutycznych i przemysłowych. SCIEX od 40 lat produkuje tandemowe spektrometry mas z analizatorami w postaci potrójnego kwadrupola będąc nieprzerwanie liderem rynku w tym zakresie.

Spektrometry linii 3xxx to maszyny wykorzystujące wszystkie najnowsze osiągnięcia inżynierów firmy SCIEX w zakresie szybkości i dokładności analiz oraz niezawodności urządzeń. Rozwiązania takie jak zagiętą komorę kolizyjną LINAC® oraz linię transferową dla jonów QJet® łączą z przystępną ceną całego zestawu LC-MS/MS. Spektrometr Triple Quad™ 3500 w zestawie LC-MS/MS zapewnia niższe limity oznaczalności i wykrywalności niż tradycyjne zestawy LC-MS lub GC-MS. Nowoczesny projekt, niezwykle solidne wykonanie oraz wielofunkcyjne i przyjazne oprogramowanie Analyst® dają gwarancję łatwej, przyjemnej i wieloletniej pracy.

Cechy kluczowe:

  • Szeroki zakres mas 5-2000 Da, który w połączeniu z efektywnym tworzeniem jonów wielokrotnie naładowanych sprawia, że żaden potencjalny analit nie pozostanie poza zasięgiem;
  • Źródło jonów Turbo V™ i dostępność technik jonizacji elektrosprej (ESI) oraz jonizacji chemicznej (APCI) zapewnia pokrycie maksymalnie szerokiej gamy związków chemicznych, nie tylko tych, które tworzą jony w roztworze ale także mniej polarnych cząsteczek; SCIEX od lat tworzy najefektywniejsze źródła jonów na rynku spektrometrów mas;
  • Bardzo szybka zmiana polaryzacji z dodatniej na ujemną w zaledwie 50 ms pozwala na równoczesną analizę analitów o zróżnicowanym charakterze chemicznym bez konieczności prowadzenia dodatkowych analiz; równoczesna analiza w trybie jonów dodatnich i ujemnych pozwala uzyskać zawsze najlepszą czułość dla każdego analitu;
  • Najnowocześniejszy detektor w postaci kanałowego powielacza elektronowego zbudowanego w technologii AcQuRate™ pulse counting CEM zapewnia bardzo szeroki zakres dynamiczny przy maksymalnej czułości

Zastosowania:

Spektrometr Triple Quad 3500 w zestawie LC-MS/MS to znakomite narzędzie do skriningowej analizy różnorodnych analitów w próbkach pochodzenia biologicznego, środowiskowego i przemysłowego. Analiza pozostałości pestycydów w żywności, pozostałości leków i metabolitów w materiale biologicznym i innych podobnych celów jest dzięki niemu możliwa w bardzo przystępnej cenie.

Przykładowe aplikacje z wykorzystaniem Triple Quad 3500:

Więcej aplikacji znajdziesz w dziale “Aplikacje”