https://spektrometriamas.pl/wp-content/uploads/2020/11/triple-quad-6500plus_550x550-320x320.jpg

System Triple Quad 6500+ QTrap® Ready

Triple Quad™ 6500+ QTrap® Ready to urządzenie o rewolucyjnej czułości, szybkości i wydajności. Dzięki dużemu zakresowi masy analizatora i bardzo szybkiej zmianie polaryzacji z dodatniej na ujemną umożliwia równoczesne analizy bardzo szerokiego zakresu klas związków chemicznych. Spektrometr oparty jest na technologii IonDrive™, która zapewnia bardziej efektywną jonizację dzięki źródłu jonów IonDrive Turbo V™, wychwycenie i przenoszenie do analizatora większej liczby jonów za pomocą linii transferującej jony IonDrive™ QJet Ion Guide oraz detekcję większej liczby jonów przez supernowoczesny detektor IonDrive™ High Energy Detector+. Dzięki kompleksowemu rozwiązaniu jakim jest technologia Ion Drive™ spektrometr Triple Quad™ 6500+ QTrap® Ready osiąga bezkompromisową wydajność w analizach ilościowych.

Spektrometr Triple Quad™ 6500+ QTrap® Ready współpracuje również z udoskonalonym oprzyrządowaniem do spektrometrii ruchliwości jonów SelexION®+. Pozwala ona nie tylko na rozdzielenie jonów izobarycznych o różnym kształcie, ale również na polepszenie czułości oznaczeń ilościowych poprzez wstępne oddzielenie jonów od matrycy i zmniejszenie szumów tła. Spektrometr jest gotowy do ulepszenia przez funkcjonalność liniowej pułapki jonowej (QTrap® ready), która zapewnia większe możliwości w analizie ilościowej i lepszą selektywność. Dzięki sprawdzonemu oprogramowaniu Analyst® wykorzystującemu inteligentną funkcję Scheduled MRM™ Algorithm Pro możliwe jest zbieranie danych dla 1000 par MRM w trakcie pojedynczej analizy. Spektrometr może również współpracować z nowoczesną platformą SCIEX OS.

Cechy kluczowe:

  • Szeroki zakres mas 5-2000 Da, który w połączeniu z technologią IonDrive™ zapewnia możliwość analizy niezwykle szerokiego zakresu klas związków;
  • Kompleksowa technologia IonDrive™ zapewniająca większą wydajność jonizacji, przenoszenia jonów i detekcji;
  • Ultra szybka zmiana polaryzacji z dodatniej na ujemną w zaledwie 5 ms;
  • Większa selektywność i redukcja szumów tła dzięki współpracy z oprzyrządowaniem SelexION®+;
  • Możliwość akwizycji do nawet 1000 par MRM w jednym przebiegu dzięki funkcjonalności Scheduled MRM™ Algorithm Pro;
  • Wszystkie możliwe tryby skanowania dla spektrometru typu potrójny kwadrupol, Q1 MS, Q3 MS, Product Ion, Precursor Ion, Neutral Loss or Gain, MRM
  • Spektrometr jest „QTrap® ready” – w dowolnej chwili może zostać przez producenta wzbogacony do wersji QTrap® 6500+; spektrometr w wersji QTrap® pozwala na jeszcze czulsze analizy, a także większy potencjał analiz jakościowych (tryby skanowania: EMS, ER, EPI, MS3), a także pracę w trybie MRM3, który daje jeszcze większą selektywność oznaczeń;
  • Dostępność źródeł jonów: IonDrive Turbo V; OptiFlow™ Turbo V; TurboIonSpray®; Atmospheric-pressure chemical ionization (APCI); DuoSpray™, Phytronix LDTD, Advion LESA Clarity, Digital PicoView, NanoSource, SelexION®+

Zastosowania:

Spektrometr Triple Quad™ 6500+ QTrap® Ready został zaprojektowany tak, by polepszyć wydajność w kluczowych zastosowaniach systemów LC-MS/MS – bioanalizie małych i dużych cząsteczek, analizie środowiskowej, monitorowaniu jakości żywności, analizie biomarkerów i analizie leków i narkotyków w skomplikowanych matrycach. Jest dla każdego, kto szuka bezkompromisowego rozwiązania do swojego laboratorium w analizie śladowych ilości analitów.

Przykładowe aplikacje z wykorzystaniem Triple Quad™ 6500+ QTrap® Ready:

Więcej aplikacji znajdziesz w dziale “Aplikacje”