https://spektrometriamas.pl/wp-content/uploads/2020/11/triple-quad-4500-product_550x486-320x283.png

System Triple Quad 4500

QTrap® Ready

Jeżeli poszukujesz spektrometru, który w zestawie z chromatografem cieczowym podoła każdej liczbie próbek i pozwoli na oznaczenia kilkuset analitów w jednym przebiegu przy bardzo małych stężeniach, to Triple Quad™ 4500 QTrap® Ready jest właśnie dla Ciebie. Zastosowanie legendarnego źródła jonów Turbo V™, unikatowego i opatentowanego rozwiązania dla interfejsu jonowego QJet® Ion Guide i detektora zbudowanego według nowej technologii AcQuRate™ Pulse Counting, przez swoją bezkompromisowość, zapewnia maksymalną możliwą produktywność urządzenia typu Triple Quad™. Można ją w każdej chwili w razie potrzeby zwiększyć, ponieważ spektrometr jest gotowy do obsłużenia trybu QTrap® – liniowej pułapki jonowej, która pozwala zwiększyć czułość oraz selektywność oznaczeń.

Zestaw LC-MS/MS ze spektrometrem Triple Quad™ 4500 QTrap® Ready zapewnia bardzo niskie limity oznaczalności i wykrywalności przy maksymalnej przepustowości, którą daje zwiększona czułość i szybkość pracy. Spektrometr nadaje się idealnie do zestawu z ultrawysokosprawnym chromatografem cieczowym (UHPLC). Unikatowe rozwiązanie zakrzywionej komory zderzeń LINAC® sprawia, że urządzenie jest kompaktowe i zajmuje mało miejsca w laboratorium.

Cechy kluczowe:

  • Szeroki zakres mas 5-2000 Da, który w połączeniu z efektywnym tworzeniem jonów wielokrotnie naładowanych sprawia, że żaden potencjalny analit nie pozostanie poza zasięgiem;
  • Źródło jonów TurboV™ pozwalające na stosowanie technik jonizacji elektrosprej (TurboIonSpray®) i jonizacji chemicznej pod ciśnieniem atmosferycznym (APCI); Możliwość stosowania źródła jonów DuoSpray®, gdzie obie techniki jonizacji dostępne są w jednym czasie;
  • Bardzo szybka zmiana polaryzacji z dodatniej na ujemną w zaledwie 50 ms pozwala na równoczesną analizę analitów o zróżnicowanym charakterze chemicznym bez konieczności prowadzenia osobnych analiz;
  • Minimalne wartości czasu dwell time, nawet 1 ms, co znakomicie współgra ze stosowaniem ultrawysokosprawnej chromatografii cieczowej (UHPLC);
  • Najnowocześniejszy detektor w postaci kanałowego powielacza elektronowego zbudowanego w technologii AcQuRate™ Pulse Counting CEM zapewnia bardzo szeroki zakres dynamiczny przy maksymalnej czułości;
  • Wszystkie możliwe tryby skanowania dla spektrometru typu potrójny kwadrupol, Q1 MS, Q3 MS, Product Ion, Precursor Ion, Neutral Loss or Gain, MRM
  • Spektrometr jest „QTrap® ready” – w dowolnej chwili może zostać przez producenta wzbogacony do wersji QTrap® 4500 (dodatkowe tryby skanowania: EMS, ER, EPI, MS3); spektrometr w wersji QTrap® pozwala na jeszcze czulsze analizy, a także daje większy potencjał w analizach jakościowych;

Zastosowania:

Spektrometr Triple Quad™ 4500 QTrap® Ready w zestawie UHPLC-MS/MS to narzędzie potrzebne tym, którzy wykonują niezwykle dużo analiz dla próbek o skomplikowanej matrycy i dużej liczbie analitów, które występują w bardzo małych stężeniach. Sprawdzi się świetnie w laboratoriach, w których liczba analiz i wymagania co do czułości są największe. Świetnie nadaje się do analiz pestycydów, zanieczyszczeń środowiska, leków i ich metabolitów oraz ilościowej analizy białek.

Przykładowe aplikacje z wykorzystaniem Triple Quad™ 4500 QTrap® Ready:

Więcej aplikacji znajdziesz w dziale “Aplikacje”