System typu potrójny kwadrupol firmy Sciex.

Spektrometry Triple Quad

Tandemowe spektrometry mas typu potrójny kwadrupol z opcją QTrap® - czułość, szybkość i liniowość w analizie ilościowej i jakościowej.

Systemy Triple Quad

LC-MS/MS jest złotym standardem w analizie ilościowej polarnych, średniopolarnych, nielotnych i termicznie nietrwałych związków organicznych w bardzo szerokiej gamie matryc biologicznych, środowiskowych, farmaceutycznych i przemysłowych. Firma SCIEX od ponad 40 lat produkuje tandemowe spektrometry mas z analizatorami typu potrójny kwadrupol będąc nieprzerwanie liderem rynku w tym zakresie. Dodatkowo wybrane modele spektrometrów są gotowe do pracy w trybie QTrap® – liniowej pułapki jonowej, która pozwala zwiększyć czułość, selektywność oznaczeń oraz wykorzystać urządzenie także w analizie jakościowej.