AnalitykaAnalizy, badania, B+RAnalizy, badania, B+R

https://spektrometriamas.pl/wp-content/uploads/2021/01/analityka1-1280x595.jpg

Trzon zespołu badawczo-rozwojowego stanowią osoby pracujące w zlokalizowanym na terenie Łodzi laboratorium siostrzanej firmy LabExperts. Firma specjalizuje się w analityce LC-MS/MS zarówno ilościowej jak i jakościowej, opracowywaniu procedur związanych z  przygotowaniem próbki oraz prowadzeniu i realizacji projektów badawczo-rozwojowych i naukowych.

Sumaryczne podsumowanie doświadczenia zespołu:

 • Kilkadziesiąt publikacji naukowych (indeks H > 20, IF > 150)
 • Patenty/licencje (3)
 • Kierownicy lub wykonawcy projektów naukowych (> 15)
 • Wdrożenia metod analitycznych (kilkadziesiąt)
 • Prowadzone szkolenia (kilkadziesiąt)

Więcej informacji na stronie LabExperts.

Oferta

 1. Analizy komercyjne.

  Nasza oferta gotowych aplikacji systematycznie się poszerza (sprawdź!), niemniej oferujemy także możliwość kompleksowego opracowania metod ilościowych i jakościowych w zależności od zapotrzebowania klienta. Zależnie od złożoności, przygotowanie i wdrożenie procedury trwa od kilku dni do kilku tygodni.

 2. Projekty B+R lub badawcze.

  Ze względu na duże doświadczenie zespołu zapraszamy do współpracy w ramach projektów badawczo-rozwojowych lub badawczych, w których możemy brać udział w charakterze lidera, konsorcjanta lub podwykonawcy. Jesteśmy gotowi włączyć się w cykle badawcze na każdym poziomie – od prac koncepcyjnych, poprzez zaproponowanie i opracowanie cykli i metod badawczych, czynny udział w redagowaniu wniosków grantowych, wykonywanie analiz, opracowanie wyników, sformułowanie wniosków oraz pomoc w przygotowaniu publikacji, wniosków patentowych czy wdrożeń komercyjnych.

Zapraszamy do kontaktu: