Laboratorium demonstracyjneDemoLab

Szkolenia, prezentacje, projekty B+R,
opracowywanie i wdrażanie aplikacji.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://spektrometriamas.pl/wp-content/uploads/2020/06/large_blue_triangle_03-1.png
Laboratorium demonstracyjne
Laboratorium demonstracyjne - system Sciex 500R LC-MS/MS
Laboratorium demonstracyjne - system Sciex QTRAP 5500+ LC-MS/MS
Laboratorium demonstracyjne
https://spektrometriamas.pl/wp-content/uploads/2020/04/small_blue_triangle-1.png

DOSTARCZAMY GOTOWE ROZWIĄZANIADemoLab

Laboratorium demonstracyjne - poznaj możliwości sprzętu i oprogramowania.

W 2020 roku we współpracy z firmą LabExperts i Sciex zostało utworzone laboratorium demonstracyjne. Umożliwia to prezentację możliwości systemów LC-MS/MS Sciex (QTOF X500RQTRAP 5500+, ExionLC AC) oraz szerokiego wachlarza oprogramowania do obróbki danych. Do każdej prezentacji podchodzimy indywidualnie w zależności od Państwa oczekiwań i potrzeb – spotkania mogą mieć charakter typowo pokazowy lub też skupić sie na konkretnych problemach analitycznych, włączając w to analizy próbek dostarczonych przez klientów.

https://spektrometriamas.pl/wp-content/uploads/2020/03/blue_triangle_01-1.png

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACYLabExperts

Zespół laboratorium firmy LabExperts ma bogate doświadczenie zdobyte podczas pracy zarówno na uczelniach jak i w firmach farmaceutycznych, a także podczas opracowywania i wdrażania metod analitycznych lub szkoleń pracowników laboratoriów analitycznych.

Sumaryczne podsumowanie doświadczenia zespołu:

  • Kilkadziesiąt publikacji naukowych (indeks H > 20, IF > 150)
  • Patenty/licencje (3)
  • Kierownicy lub wykonawcy projektów naukowych (> 15)
  • Wdrożenia metod analitycznych (> 40)
  • Prowadzone szkolenia (> 140)

Wyposażenie laboratorium obejmuje m.in.:

  • LC-MS/MS – Sciex QTRAP 5500+ MS/MS, Sciex ExionAC LC
  • LC-MS/MS – Sciex X500R MS/MS, Sciex ExionAC LC
  • Oprogramowanie LC-MS/MS – Analyst, SciexOS, MetabolitePilot, LightSight, BioPharmaView, LibraryView, ChemSpider, MarkerView, ACD Labs etc…
  • Sprzęt laboratoryjny pozwalający przechować i w kompleksowy sposób przygotować próbki do analizy (m.in. homogenizatory, zestawy SPE, łaźnie, wirówki, chłodziarki 4/-20/-80C etc.)

LABEXPERTSProfile działalności

Ze względu na profil działalności firma LabExperts jest otwarta na wszelkie formy współpracy związane z analityką LC-MS/MS. Profil działalności firmy można podzielić na trzy zasadnicze obszary:
Projekty badawczo-rozwojowe

Bardzo chętnie bierzemy udział w pracach badawczo – rozwojowych (B+R), wdrożeniowych oraz naukowych. Szczególnie interesują nas projekty dające możliwość wdrażania wyników prac w rutynowej analityce i diagnostyce.

Analityka

Specjalizujemy się w opracowywaniu analiz ilościowych i jakościowych – celowanych i niecelowanych. Opracowane metody obejmujące procedury przygotowania próbki oraz wykorzystanie technik chromatograficznych i spektrometrii wykorzystujemy w komercyjnej analityce chemicznej, biologicznej i medycznej. Ponad to opracowane przez nas lub inne podmioty metody możemy wdrożyć w laboratorium Zleceniodawcy i przeszkolić personel.

Szkolenia

Znajdujemy czas na dzielenie się wiedzą i doświadczeniem podczas organizowanych przez nas szkoleń. Nie przepadamy za szkoleniami w pięknych salach hotelowych, ponieważ tam nie można ustawić sprzętu. Uważamy, że szkolenie powinno być w laboratorium, dlatego zapraszamy do naszych pracowni lub możemy przyjechać do Państwa.

Laboratorium demonstracyjne
Medical Healthcare Research and Development Concept. Doctor in hospital lab with science health research icon show symbol of medical care technology innovation, medicine discovery and healthcare data.
https://spektrometriamas.pl/wp-content/uploads/2021/02/LabEx-logo.jpg
+48 786 082 323
+48 603 339 998
kontakt@labexperts.com.pl
Sokola 14, 93-519 Łódź
bt_bb_section_top_section_coverage_image