spektrometriamas.plAplikacje

Metody LC-MS/MS, procedury analityczne
oraz inne pomocne informacje.

spektrometriamas.plAplikacje

Metody LC-MS/MS, procedury analityczne
oraz inne pomocne informacje.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

APLIKACJEToksykologia & kryminalistyka

Nowa strategia prostego, czułego i selektywnego wykrywania kwasu karboksylowego THC bezpośrednio we włosach
Toksykologia - KryminalistykaNowa strategia prostego, czułego i selektywnego wykrywania kwasu karboksylowego THC bezpośrednio we włosach

Przedstawiamy nowy, wysoce selektywny i czuły tryb pracy w badaniach ilościowych 11-nor-9-carboksy-D9-tetrahydro-kanabinolu (kwas karboksylowy THC) we włosach. Włosy stanowią złożoną matrycę dającą wysokie tło i/lub zakłócenia głównych par MRM w okolicach oczekiwanego czasu retencji kwasu karboksylowego THC. Dzięki wykorzystaniu fragmentu drugiego stopnia, MS3 (MS/MS/MS) następuje znaczący wzrost selektywności w porównaniu do klasycznego trybu MRM. Sprzętowa selektywność LC-MS3 w połączeniu z szybkim skanowaniem i wyjątkową czułością najnowszej generacji liniowych pułapek jonowych (Linear AcceleratorTM Trap) umożliwia stworzenie wysoce selektywnego i czułego trybu badań ilościowych LC-MRM3, stanowiącego podstawę najwyższej klasy strategii stosowanej w badaniach ilościowych.

Badania popularnych narkotyków w płynie ustnym za pomocą nowej platformy QTRAP®
Toksykologia - KryminalistykaBadania popularnych narkotyków w płynie ustnym za pomocą nowej platformy QTRAP®

Badania związków z kilku klas, jak na przykład popularnych leków na receptę razem z narkotykami jest szczególnie ważne. Zazwyczaj związki te badane są w moczu. Jednakże wiele laboratoriów badawczych jest coraz bardziej zainteresowanych badaniem tych związków w płynie ustnym. Ten rodzaj badania wymaga prostego protokołu przygotowania próbki umożliwiającego wykonywanie badań w krótkich terminach, przy jednoczesnej doskonałej jakości danych, wykonanych z bezkompromisową dokładnością i precyzją. W niniejszym studium prezentowana jest szybka, rzetelna i niezawodna metoda wykrywania 15 związków w płynie ustnym. Metoda LC-MS/MS działa w trybie monitorowania wielu reakcji (MRM) z szybką zmianą polaryzacji, wykrywając wszystkie związki z granicą oznaczalności (LOQ) zgodną z obecnie rekomendowanymi poziomami. Istotnym zagadnieniem metody jest przepustowość, dlatego wykorzystano w niej system MPX™-2 high throughput HPLC pozwalający na 142% zwiększenie przepustowości próbek. Dodatkowo oszacowano możliwości przełączania polaryzacji i potwierdzono, że funkcja ta działa doskonale w systemie QTRAP® 4500.