spektrometriamas.plAplikacje

Metody LC-MS/MS, procedury analityczne
oraz inne pomocne informacje.

spektrometriamas.plAplikacje

Metody LC-MS/MS, procedury analityczne
oraz inne pomocne informacje.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

APLIKACJEFarmacja

Kontrola jakości nowej generacji dla firm farmaceutycznych
FarmacjaKontrola jakości nowej generacji dla firm farmaceutycznych

Związki z klasy sartanów, jak Irbesartan, Losartan i Walsartan są antagonistami receptora angiotensyny II (ARB) wykorzystywanymi na całym świecie do obniżenia ciśnienia krwi i poprawy jej przepływu. Ostatnio FDA informowała o ponad 1000 partiach produktów ARB wycofanych ze względu na możliwość występowania w nich rakotwórczych zanieczyszczeń. Owe wycofania miały ogromny wpływ na utratę biznesu, reputacji i zaufania – nie tylko do samych firm farmaceutycznych, ale również do agencji regulacyjnych, które nadzorowały proces.

WFarmaceutyczne laboratoria kontroli jakości mogą bardzo skorzystać na nowych technikach analitycznych, ponieważ dotychczas stosowane testy okazały się niewystarczające do natychmiastowego i jednoznacznego wykrywania wspomnianych wcześniej zanieczyszczeń. Ta nota techniczna przedstawia zastosowanie nowego podejścia do LC-MS/MS – porównawczego badania nieznanych substancji, mogącego zwiększyć bezpieczeństwo leków, poprzez ilościowe badanie zanieczyszczeń. Podejście to pozwala również na porównywanie partii do partii i jest proste do wdrożenia w laboratoriach kontroli jakości.