spektrometriamas.plAplikacje

Metody LC-MS/MS, procedury analityczne
oraz inne pomocne informacje.

spektrometriamas.plAplikacje

Metody LC-MS/MS, procedury analityczne
oraz inne pomocne informacje.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

APLIKACJEBadania kliniczne

Identyfikacja 1α,25(OH)2-Witaminy D2 i D3 w próbkach surowicy za pomocą system AB SCIEX Triple Quad™ 5500
Badania kliniczneIdentyfikacja 1α,25(OH)2-Witaminy D2 i D3 w próbkach surowicy za pomocą system AB SCIEX Triple Quad™ 5500

W ciągu ostatnich lat spektrometria mas (MS) znalazła zastosowanie w coraz szerszej gamie analiz klinicznych, wypierając tradycyjne techniki takie jak testy immunologiczne czy metody oparte o spektrometrię UV-Vis. Największe wyzwanie stanowi zastosowanie wysokiej czułości i selektywności tandemowej spektrometrii mas (MS/MS), w formie prostej techniki umożliwiającej przygotowanie i analizę
rzeczywistych próbek.

Wśród wielu ostatnio opublikowanych badań naukowych dotyczących badań steroidów, znalazła się również nasza publikacja dotycząca analizy 1α,25(OH)2-witaminy D3, sekosteroidu stanowiącego niemałe wyzwanie dla spektrometrystów mas. Niski stopień jonizacji oznacza niską czułość na poziomie spektrometru mas, co w połączeniu z bardzo małymi stężeniami w osoczu utrudnia uzyskanie odpowiedniej czułości funkcjonalnej. Wszelkie próby poprawy czułości poprzez upochadnianie związku prowadzą do wydłużenia i skomplikowania etapu przygotowania próbki, zmniejszając jednocześnie przepustowość instrumentu.

Ta nota aplikacyjna przedstawia nowoczesna metodę LC/MS/MS określania zawartości dihydroksywitaminy D3 i D2 (DHVD3 oraz DHVD2) w ekstraktach próbek ludzkiej surowicy. Kluczowymi aspektami metody jest chromatografia 2D połączona z detekcją MRM obu DHVD w formie adduktów z litem. Wykorzystanie adduktów z litem pozwala na uzyskanie niskich poziomów wykrywalności bez potrzeby upochadniania związków, co znacząco upraszcza całą analizę.

Tandemowa spektrometria mas (LC/MS/MS) w klinicznym laboratorium badawczym: selektywna, czuła, wszechstronna technika do pomiaru związków endokrynnie czynnych
Badania kliniczneTandemowa spektrometria mas (LC/MS/MS) w klinicznym laboratorium badawczym: selektywna, czuła, wszechstronna technika do pomiaru związków endokrynnie czynnych

Dokładne pomiary związków steroidowych mają duże znaczenie w badaniu wielu zaburzeń układu dokrewnego. Do pomiarów endogennych związków steroidowych używa się wielu technik miedzy innymi HPLC/UV, testów immunologicznych czy GC/MS. Metodzie HPLC/UV brakuje wymaganej czułości i specyficzności aby rozróżnić występujące w niskich stężeniach anality od związków stanowiących tło biologicznej matrycy. Testy immunologiczne są powszechnie używane w wielu laboratoriach, ponieważ są łatwe w użyciu i czułe, jednakże dokładne pomiary hormonów płciowych występujących w niskich stężeniach, jak na przykład testosteronu u kobiet i dzieci, stanowią niemały problem zarówno dla endokrynologów jak i chemików klinicznych. Metody GC/MS często są czułe i selektywne, ale złożone przygotowanie próbki utrudnia wdrożenie tych metod w dzisiejszych wysokoprzepustowych laboratoriach. Jako „złoty standard” w badaniach ilościowych w skomplikowanych matrycach często uznawana jest chromatografia cieczowa sprzężona z spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol, gwarantująca nieporównywalną czułość i selektywność pomiarów. Metody LC/MS/MS cieszą się coraz większą popularnością w laboratoriach klinicznych, gdzie wykorzystywane są do badań szerokiej gamy związków sterydowych, witamin D oraz T3/T4. Dodatkową zaletą metod LC/MS/MS jest możliwość analizy wielu związków na raz, nawet tych z różnych klas.